حمیرا: محبت (گلهای رنگارنگ ۴۹۰)

محبت
گلهای رنگارنگ ۴۹۰
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: حمیرا

مثلث هنری: پرویز یاحقی، بیژن ترقی، حمیرا

* * *

error: Content is protected !!