حمیرا:‌ می عاشقانه

می عاشقانه
(دل من ترانه می‌زد)
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: حمیرا

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
مثلث هنری: پرویز یاحقی، بیژن ترقی، حمیرا

* * *

error: Content is protected !!