پروین: گل ناز من

گل ناز من
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: پروین

از سروده‌های «معینی کرمانشاهی» در این سایت

* * *

یادنامهٔ همایون خرم

* * *

error: Content is protected !!