حمیرا: سرگردان

سرگردان
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: حمیرا

چند ترانه با صدای «حمیرا» و شعر «بیژن ترقی»

* * *

error: Content is protected !!