پروین: پیام آشنا

پیام آشنا
شعر: کریم فکور
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: پروین

یادنامهٔ «همایون خرم» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!