پروین: امید من

امید من
شعر: شاه‌زیدی
آهنگ:‌ لشکری
خواننده: پروین

error: Content is protected !!