پروین: می‌رود و نمی‌رود

می‌رود و نمی‌رود
شعر: کریم فکور
آهنگ: ناصر زرآبادی
خواننده: پروین

error: Content is protected !!