گیتی: دل من گریه نکن

دل من گریه نکن
شعر: سعید دبیری
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: گیتی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *