گیتی: دل تو رو می‌خواد ـ دل من گریه نکن (روی جلد)

دل تو رو می‌خواد ـ دل من گریه نکن
گیتی
(امپریال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گیتی ـ دل تو را میخواد
گیتی ـ دل من گریه نکن

* * *