گیتی: کنیز

کنیز
شعر: هوشنگ شهابی
آهنگ« کیومرث سلیم‌پور
خواننده: گیتی پاشایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!