گیتی: آتش‌افروز

آتش‌افروز
شعر: کریم فکور
آهنگ: مجتبی میرزاده
خواننده: گیتی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!