ناهید دایی‌جواد: مثنوی (شاخه گل ۳۲۳)

مثنوی
(شاخه گل ۳۲۳)
شعر: مولوی
خواننده: ناهید دایی‌جواد