گیتی: دل بوالهوس

دل بوالهوس
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: بابک بیات
خواننده: گیتی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!