گیتی: ریزه ریزه

ریزه ریزه
شعر: [عبدالله] الفت
آهنگ: سلیمان اکبری
خواننده: گیتی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!