گیتی: تا وقتی که من بمیرم دل بمیره

تا وقتی که من بمیرم دل بمیره
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز اتابکی
خواننده: گیتی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!