پشت این پنجره‌ها دل می‌گیره (نگاهنگ)

پشت این پنجره‌ها دل می‌گیره
غم و غصهٔ دل‌و تو می‌دونی

error: Content is protected !!