پشت این پنجره‌ها دل می‌گیره (نگاهنگ)

پشت این پنجره‌ها دل می‌گیره
غم و غصهٔ دل‌و تو می‌دونی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone