ماهیگیر، ماهیگیر (نگاهنگ)

این‌همه اون دستات‌و بالا و پایین نکن
لبِ بچه ماهی رو با قلاب خونین نکن
ماهیگیر، ماهیگیر