ماهیگیر، ماهیگیر (نگاهنگ)

این‌همه اون دستات‌و بالا و پایین نکن
لبِ بچه ماهی رو با قلاب خونین نکن
ماهیگیر، ماهیگیر

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone