ای قایقران به کجا می‌روی!؟ (نگاهنگ)

ای قایقران به کجا می‌روی!؟
به قلب دریا چرا می‌روی!؟

error: Content is protected !!