فریدون فروغی: زندون دل

فریدون فروغی زندون دل

زندون دل
شعر و آهنگ: ویلیام خنو
خواننده: فریدون فروغی

پُشت این پنجره‌ها دل می‌گیره
غم و غصه‌ی دل‌و تو می‌دونی
وقتی از بختِ خودم حرف می‌زنم
چشام اشک‌بارون می‌شه، تو می‌دونی

عمریه غم تو دلم زندونی‌یه
دلِ من زندون داره، تو می‌دونی
هر چی بهش می‌گم: تو آزادی دیگه.
می‌گه: من دوست دارم تو می‌دونی.

می‌خوام امشب با خُدام شِکوه کُنم
شِکوه‌های دلمو تو می‌دونی
بگم: ای خدا چرا بختم سیاه‌س
چرا بختِ من سیاس، تو میدونی

پنجره بسته می‌شه، شب می‌رسه
چشام آروم نداره، تو می‌دونی
اگه امشب بگذره فردا می‌شه
مگه فردا چی می‌شه، تو میدونی

عمریه غم تو دلم زندونی‌یه
دلِ من زندون داره، تو می‌دونی
هر چی بهش می‌گم: تو آزادی دیگه.
می‌گه: من دوست دارم تو می‌دونی.

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!