گوگوش: جمجمک برگ خزون

جمجمک برگ خزون
شعر: شهیار قنبری
آهنگ: پرویز اتابکی
خواننده: گوگوش

error: Content is protected !!