ایرج: تاکسی (ترانه فیلم)

تاکسی
شعر و آهنگ: [جفعر] پورهاشمی
خوانندگان: ایرج، مرتضی احمدی، پورهاشمی
ترانه فیلم: مردی از جنوب شهر

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!