کوروس سرهنگ‌زاده: بستر گلها

بستر گلها
شعر: جمشید ارجمند
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: کوروس [سرهنگ‌زاده]

error: Content is protected !!