عهدیه: دیوانه عشقم (ترانه فیلم)

عهدیه دیوانه عشقم

دیوانه عشقم
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: بابک افشار
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم:‌ بسترهای جداگانه

error: Content is protected !!