کوروس سرهنگ‌زاده:‌ این دل واسه ما دل نمیشه

این دل واسه ما دل نمیشه
شعر: بیژن مفید
خواننده: کوروس [سرهنگ‌زاده]

فهرست مجموعه آثار «بیژن مفید» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!