عهدیه: خونه خالی

خونهٔ خالی
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: عماد رام
خواننده: عهدیه

از سروده‌های «معینی کرمانشاهی» در این سایت

«خوشه‌چین» (سروده و صدای شاعر)
«خلیج فارس» (سروده و صدای شاعر)
معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *

error: Content is protected !!