پوران: زندگی من

زندگی من
شعر: نواب صفا
آهنگ: [حبیب‌الله] بدیعی
خواننده: پوران شاپوری

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *