الهه: فریب

فریب
شعر: مهدی پرنگ
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: الهه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *