افشین مقدم: اگه تو یارم بشی

اگه تو یارم بشی
شعر و آهنگ: داود افشاری
خواننده: افشین [مقدم]