عهدیه: آمدم (ترانه فیلم)

عهدیه آمدم

آمدم
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: گروه طنین
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: رام کردن مرد وحشی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!