عارف: غرور شکسته (قصهٔ یک عشق)

غرور شکسته (قصهٔ یک عشق)
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: حسن لشکری
خواننده: عارف