عهدیه: السون و والسون (ترانه فیلم)

السون و والسون
شعر: امان منطقی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: میرم بابا بخرم

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!