عارف: سایه تنها

عارف سایه تنها

سایه تنها
شعر: شهرام [علیرضا طبایی]
تنظیم آهنگ: افشین [مقراضی]
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!