گلپایگانی: آهسته‌تر برو

آهسته‌تر برو
شعر: همام تبریزی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: علی‌اکبر گلپایگانی

error: Content is protected !!