عارف: مرد تنها

مرد تنها
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: سورن
خواننده:‌ عارف