مهستی: ساقی

ساقی
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: مهستی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *