ماشیا: پس از تو

پس از تو
شعر: سعید دبیری
آهنگ: آرمیک
خواننده:‌ ماشیا