عهدیه: برات قر بدم (ترانه فیلم)

برات قر بدم
خواننده: عهدیه
شعر: رضا شمسا
آهنگ: حسین واثقی
ترانه فیلم: توبه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!