ترانه‌های فیلم توبه (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «توبه»
(ژولیت)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عهدیه: لب لب
عهدیه: برات قر بدم
بهمن مفید: خانمهای لاله‌زار اون خوشگلاشون

* * *

error: Content is protected !!