ایرج: مدقُلی

مدقُلی
شعر: رضا شمسا
آهنگ: [منوچهر] گودرزی
خواننده: ایرج

نام‌ پسران در ترانه‌های ایرانی

* * *