نام‌ پسران در ترانه‌های ایرانی

نام‌های «زنانه» در ترانه‌های ایرانی بیشتر از اسم «مرد»ها است. در جعبه‌ی موسیقی این صفحه ترانه‌هایی را خواهید شنید که اسمی مردانه در آن به کار رفته است.

بیشتر این ترانه‌ها مربوط به دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران است. در سالهای اخیر ترانه‌هایی که در آن‌ها از پیامبر و امامان نام برده می‌شود؛ و همچنین شخصیت‌های تاریخی و یا اساطیری ایران (مثل آرش، سیاوش، رستم و سهراب) رواج بیشتری داشته است. نام‌های خاص مذهبی و حماسی می‌تواند دو موضوع مستقل برای جعبه‌ی موسیقی جداگانه‌ای باشد.

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!