منوچهر سخایی: افسانه شب

افسانه شب
شعر: کریم فکور
آهنگ: سورن
خواننده: منوچهر سخایی

یاد و خاطره‌ای از منوچهر سخایی

* * *