حمیرا: بهار عشق من (گلهای رنگارنگ ۵۱۸)

بهار عشق من
گلهای رنگارنگ ۵۱۸
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: پرویز یاحقی
خواننده: حمیرا

مثلث هُنری: پرویز یاحقی، بیژن ترقی و حمیرا

* * *

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببنید

* * *

error: Content is protected !!