راشین: سرگردان

سرگردان
شعر: بهادر یگانه
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: راشین