کوروس سرهنگ‌زاده: افسانهٔ افسون

افسانهٔ افسون
(کاش تو هم حال مرا داشتی)
شعر و آهنگ: کریم فکور
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده