فریبا: به عشق و مستی سلام

به عشق و مستی سلام
شعر: احمد مهدی
آهنگ: [فتح‌الله] ریاحی
خواننده: فریبا