دلیله نمازی: یاد گذشته

یاد گذشته
شعر و آهنگ: باقر نمازی
خواننده: دلیله نمازی

error: Content is protected !!