پیمانه: از من بگذر (از من بگریزید)

از من بگذر
(از من بگریزید)
شعر: شهر آشوب
آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: پیمانه