آرتوش: بیهوده عشق، بیهوده دل

بیهوده عشق، بیهوده دل
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: آرتوش