گوگوش: بعد از تو

بعد از تو
شعر: کریم محمودی
آهنگ: سورن
خواننده: گوگوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!