ایرج: بزم شبها

بزم شبها
شعر: جنتی‌عطایی
آهنگ: گلشن راد
خواننده: ایرج